Basic of Reinsurance 6

Basic of Reinsurance

Basic of Reinsurance 7

Basic of Reinsurance

หลักสูตรการประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่ 2/2562


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร –


ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

Date

พ.ย. 26 2019 - พ.ย. 27 2019

Time

08:00 - 18:00
QR Code