หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมกราคม 2562

วันที่ 26-27 มกราคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

เทคนิคการวางแผนประกันภัย

เทคนิคการวางแผนประกันภัย (Wealth Protection)
วิทยากร สุทิน เกษมสุข

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,000 บาท
บุคคลธรรมดา 3,000 บาท

วันที่ 28-29 มกราคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

การสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสี่ยงในการรับประกันภัย

การสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสี่ยงในการรับประกันภัย (Risk Survey)
วิทยากร อาจารย์วีรพล ตันปิชาติ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 29 มกราคม 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
(Examine non-Life Insurance Broker)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท

วันที่ 30-31 มกราคม 2562

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน

เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน (Special Clauses of IAR)
วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมที่ อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท

อบรมติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

ติวสอบนายหน้าประกันชีวิต
(Examine Life Insurance Broker)
วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 2,000 บาท
บุคคลธรรมดา 2,000 บาท