เตรียมสอบตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

1. บุคคลที่ต้องการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต

2. พนักงานธนาคาร บริษัทลิสซิ่ง หรือเจ้าหน้าที่บริษัทนายหน้าประกันชีวิต ทึ่มีหน้าที่ขายประกันภัย

3. ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการขายประกันชีวิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ

2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันชีวิต

รูปแบบการอบรม

1. มุ่งเน้นไปที่การทำข้อสอบประกอบกับคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับทฤษฎีประกันภัยในการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

2. แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ

3.การทดลองฝึกทำข้อสอบจริง

สถานที่จัดอบรม

สถาบันประกันภัยไทย เลขที่ 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
กรุณาติดต่อ คุณวิชาญ, คุณจันทิมา, คุณศรีพิกุล E-mail : [email protected], [email protected], [email protected]
โทรศัพท์ 02-249-8584-9 ต่อ 524,528,505 โทรสาร 02-671-7427

เตรียมสอบตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย 1

ค่าลงทะเบียน

ค่าอบรม : 2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมVAT)
แจกเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ในวันอบรม

หมายเหตุ : รับสมัครไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น