การรับสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวัน และเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
  2. สมัครทางโทรสาร (Fax) โทรสาร. 02-671-7443 (พร้อมทั้งโทรยืนยันการสมัคร) ติดต่อ ติดต่อคุณประภานิช อ่อนสำลี 02-249-8584-9, 02-671-7440-1ต่อ530
  3. สมัครทางอีเมล์

เอกสารการสมัคร

  1. ใบสมัคร พร้อมใบประวัติการปฎิบัติงาน
  2. สำเนาบัตรนายหน้าประกันภัย (ถ่ายหน้า-หลัง) สำหรับผู้ขอต่ออายุฯ
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรอง การทำงาน(บริษัท)
  6. สำเนาวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรผู้ประเมินวินาศภัย
ติดต่อ คุณประภานิช (คุณมิลค์) 02-249-8584-9,02-671-7440-1 ต่อ 530 หรือ 081-8264934
คุณณภษร โทรศัพท์ 02-249-8584-9,02-671-7440-1 ต่อ 529