ENGLISH FOR INSURANCE​

English for Insurance หลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานในธุรกิจประกันภัย โดยมีรูปแบบเป็นการจัดกลุ่มเรียน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา สามารถปรับแต่งชั่วโมงเรียน และเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

INNWhy Tii ผนึก Voxy สร้างTalent องค์กรสู่เป้าหมายธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษด้านประกันภัยผ่าน Ai สนทนาตรงเจ้าของภาษาได้ทุกวัน