การอบรมรอบพิเศษ

(สถานที่: สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 )

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ครั้งที่ 1

รอบอบรมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2561

นำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับศิริราชมูลนิธิ
สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาฯ

สมัครด่วน เพื่อร่วมสมทบทุนในครั้งนี้