หลักสูตร Super Productive Presentation

การนำเสนอที่ดีมักจะนำพาคุณและคนในทีมไปเจอกับโอกาสใหม่ๆเสมอ และยังอาจส่งผลถึงความก้าวหน้าในการงานอาชีพ แต่บางครั้งกลับพลาดโอกาสเหล่านั้นเพียงเพราะเรามีความกลัวและขาดความมั่นใจในการนำเสนอ โดยเฉพาะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทางสถาบันประกันภัยไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตร Super Productive Presentation ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนความกลัวในการนำเสนอ ให้การเป็นการนำเสนออย่างมืออาชีพ สอนโดย คุณ Kate Jackson ผู้เชี่ยวชาญในการสอน Soft Skill อีกทั้งยังมีชื่ออยู่ใน Thailand Tatler ในฐานะ Influential Expat ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ
สามารถลำดับการนำเสนอได้ดีและถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ
สามารถอธิบายข้อความ รูปภาพ กราฟได้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม
สามารถเชื่อมโยง Core Value ของบริษัทกับการนำเสนอ
สามารถโน้มน้าวและนำเสนอได้อย่างมั่นใจมีความเป็นมืออาชีพ
สถานที่จัดงาน

Glowfish, ชั้น 2 ตึก Sathorn Thani 2

วันที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30-15:30

(เริ่มลงทะเบียน 09:00)