เตรียมสอบตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

  1. บุคคลที่ต้องการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต
  2. พนักงานธนาคาร บริษัทลิสซิ่ง หรือเจ้าหน้าที่บริษัทนายหน้าประกันชีวิต ทึ่มีหน้าที่ขายประกันภัย
  3. ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการขายประกันชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ
  2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันชีวิต

รูปแบบการอบรม

  1. มุ่งเน้นไปที่การทำข้อสอบประกอบกับคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับทฤษฎีประกันภัยในการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
  2. แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ
  3. การทดลองฝึกทำข้อสอบจริง

สถานที่จัดอบรม

สถาบันประกันภัยไทย เลขที่ 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

กรุณาติดต่อ

โทรศัพท์  02-249-8584-9
ต่อ 524,528,505 โทรสาร 02-671-7427

ค่าลงทะเบียน

ค่าอบรม : 2,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมVAT)
แจกเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ในวันอบรม

หมายเหตุ : รับสมัครไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น