หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 1

หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย

หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ซึ่งมีผลให้ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยในฐานะนายหน้ามีความตื่นตัว และสมัครเข้ามาอบรมอย่างล้นหลาม ทางทีไอไอจึงร่วมมือกับ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากัด เพื่อเพิ่มรอบและสถานที่ในการจัดอบรม ให้ผู้เข้าอบรมมีทางเลือกและสะดวกมากขึ้น
 
โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากัด ตามรายชื่อผู้ติดต่อในใบประกาศนี้เลย “
หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 2
หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 3
หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 4
หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 5
หลังจากที่มีประกาศจากทางคปภ.กำหนดให้มีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 6