หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2563

วันที่ 14-15 มกราคม 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2563 1
Business Interruption Insurance


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์เสงียม แดงประเสริฐ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 29-30 มกราคม 2563

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มกราคม 2563 2
IAR INSURANCE


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,500 บาท
บุคคลธรรมดา 7,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ