หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ธันวาคม 2562 1

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ธันวาคม 2562 2
IAR INSURANCE


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

สถาบันประกันภัยไทย
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ธันวาคม 2562 3
ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย


เอกสารประชาสัมพันธ์

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

2,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ