หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน สิงหาคม 2562 1
การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurance)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน สิงหาคม 2562 2
เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษประกันภัยทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ (PROPERTY SPECIAL CLAUSES/IAR)


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,500 บาท
บุคคลธรรมดา 7,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ