หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือนมีนาคม 2562

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

อบรมที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน มิถุนายน 2563 1
การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (CAR)


เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยากร อาจารย์ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ