หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ตุลาคม 2562 1
RISK MANAGEMENT


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร อาจารย์วีรพล ตันปิชาติ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

Glowfish, ชั้น 2 ตึก Sathorn Thani 2
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ตุลาคม 2562 2
Super Productive Presentation 


เอกสารประชาสัมพันธ์

 วิทยากร คุณ Kate Jackson

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

 4,900 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ

วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2562

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11
หลักสูตรพิเศษ สำหรับมืออาชีพ เดือน ตุลาคม 2562 3

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

11,000 บาท

 ใบสมัครหลักสูตรพิเศษ