(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

เนื่องจาก การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 2 รอบวันที่ 18 มีนาคม 2563 ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 2)
    หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตประกันวินาศภัยครั้งที่ 2 (NB2) รอบวันที่ 22 ม.ค. 63
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (NB 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม