(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

เนื่องจากการลงทะเบียนอบรม
  • หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 รอบวันที่ 13 สิงหาคม 2563
  • หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 รอบวันที่ 9 กันยายน 2563
  • หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 รอบวันที่ 14 ตุลาคม 2563  
ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 2)
    หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตประกันวินาศภัยครั้งที่ 2 (NB2) รอบวันที่ 22 ม.ค. 63
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (NB 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • Email : trainingbrokeragent@tiins.com
  • Tel : 02-671-7440-1, 02-249-8584-89 ต่อ 505/530