(นายหน้าประกันชีวิต) ขอรับ LB-0

ประกาศ! สถานที่อบรมหลักสูตรขอรับฯนายหน้าประกันชีวิต (LB0) รอบวันที่ 28-29 กันยายน 2563  
ณ สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ชั้น 10 อาคารมโนรม กรุงเทพฯ (พระราม4)  

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย
  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม