(นายหน้าประกันชีวิต) ขอรับ LB-0

เนื่องจากการลงทะเบียนอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต รอบ เดือนมีนาคม 2563 ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุยาตเป็นนายหน้าประกันภัย
  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • Email : [email protected]
  • Tel : 02-671-7440-1, 02-249-8584-89 ต่อ 504/505/507/525/527/530