สถาบันประกันภัยไทย

ตารางอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ปี 2564

รหัส หลักสูตรวันที่อบรม

ม.ค.

พฤ.

ก.พ.

พฤ.

มี.ค.

พฤ.

LB1ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1  14
4

11

LB2ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 221

11

18

LB3ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 328

25

25

 

เวลา และ สถานที่อบรม : เวลา 8.30 – 19.30 น. (หลักสูตรขอต่อนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1,2,3) อบรม 10 ชั่วโมง
ณ.ห้องอบรมสถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น10 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110