(นายหน้าประกันชีวิต) ขอรับ LB-0

เนื่องจาก รอบการลงทะเบียนอบรมในวันพฤหัส-ศุกร์ ที่ 23-24 มกราคม 2563 ครบตามจำนวนทีกำหนดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
***ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไปใน วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน) ขอบคุณค่ะ 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรขอรับนายหน้าประกันภัย

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุยาตเป็นนายหน้าประกันภัย
  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต LB0 วันที่ 23-24 มกราคม 2563

สถานที่อบรม สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม4