(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA

 เนื่องจาก การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 2 (NA2) รอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ***ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาต 1 ปี (NA 0)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NA 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NA 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปีครั้งแรก (NA 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม