(ตัวแทนประกันวินาศภัย) ขอรับ-ขอต่อฯ NA

เนื่องจาก การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยครั้งที่ 3 (NA3) รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาต 1 ปี (NA 0)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NA 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NA 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปีครั้งแรก (NA 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม