(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

เนื่องจากการลงทะเบียนอบรม
  • หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  
  • หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 รอบวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LB 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • Email : trainingbrokeragent@tiins.com
  • Tel : 02-671-7440-1, 02-249-8584-89 ต่อ 505/530