(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

เนื่องจาก การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่ 2 รอบวันที่ 19 มีนาคม 2563 ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LB 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม