(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

เนื่องจากรอบการอบรมในหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (LB1 วันที่ 16 มกราคม 2563) มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมในรอบดังกล่าวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
ผู้เข้าอบรมท่านที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ในรอบถัดไป ดังนี้
  • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต LB1 วันที่ 12 มีนาคม 2563

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LB 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม