(ตัวแทนประกันชีวิต) ขอรับ-ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LA

เนื่องจาก การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 3 (LA3) รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ครบตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมรอบต่อไป ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาต 1 ปี (LA 0)
  • หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 1)
  • หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 2)
  • หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LA 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม