ช้อปดีมีคืน 2566 กับสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.) 1

ช้อปดีมีคืน 2566 กับสถาบันประกันภัยไทย (ที.ไอ.ไอ.)

สำหรับการสมัคร “รอบสอบ/รอบอบรม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566” ผู้เข้าอบรมสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์ไปลดหย่อนภาษีได้สุงสุด 40,000 บาท

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข*

  1. วันที่สอบ/วันที่อบรม ต้องไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2566
  2. ตอนที่สมัครจะต้องเลือกออกใบเสร็จในนามบุคคล
  3. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์จะถูกจัดส่งให้ทางอีเมลภายในสัปดาห์ที่ชำระเงิน