หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
กระดาน ถาม-ตอบ
ค้นหา
มาตรา 11 : ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยปกติสุข ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งแสนบาท "ท่านสามารถดำเนินคดีได้โดยรวบรวมหลักฐานโดยการจับภาพหน้าจอ" สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร33 ชั้น6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 02-2051125 โทรสาร 02-2052687

กระทู้ 
หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2553 ท่านสามารถอ่านกระทู้เก่าได้ที่ หมวดกระทู้ทั่วไป
ผู้ตั้งกระทู้ : thinnakorn  วันที่ตั้งกระทู้ : 25 พฤษภาคม 2560  IP 124.122.55.xxx
0 25-05-2560
17:11:16
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : นัฐพงศ์  วันที่ตั้งกระทู้ : 23 พฤษภาคม 2560  IP 114.109.15.xxx
0 23-05-2560
22:36:32
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : สุริสา   วันที่ตั้งกระทู้ : 29 มีนาคม 2560  IP 1.46.98.xxx
0 29-03-2560
16:51:53
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : สายใหม  วันที่ตั้งกระทู้ : 23 มีนาคม 2560  IP 223.24.29.xxx
0 23-03-2560
19:23:26
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : ภาวิณี  วันที่ตั้งกระทู้ : 23 มีนาคม 2560  IP 119.76.103.xxx
0 23-03-2560
00:49:05
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : คณพศ  วันที่ตั้งกระทู้ : 20 มีนาคม 2560  IP 101.109.195.xxx
0 20-03-2560
12:51:08
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : JeepJeep  วันที่ตั้งกระทู้ : 19 มีนาคม 2560  IP 118.173.97.xxx
1 19-03-2560
12:08:31
21-03-2560
10:57:08
 
ผู้ตั้งกระทู้ : เซฟ  วันที่ตั้งกระทู้ : 17 มีนาคม 2560  IP 27.55.112.xxx
1 17-03-2560
20:39:14
21-03-2560
10:56:16
 
ผู้ตั้งกระทู้ : nanew  วันที่ตั้งกระทู้ : 24 กุมภาพันธ์ 2560  IP 110.77.136.xxx
0 24-02-2560
17:23:15
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : ผจงจิตต์  วันที่ตั้งกระทู้ : 20 กุมภาพันธ์ 2560  IP 1.47.38.xxx
1 20-02-2560
13:04:29
21-02-2560
12:28:41
 
ตั้งกระทู้ ตกลง
ไปยังหน้า
ถัดไป ก่อนหน้า
หน้าที่ 1 จาก 66 หน้า