หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
กระดาน ถาม-ตอบ
ค้นหา
มาตรา 11 : ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยปกติสุข ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งแสนบาท "ท่านสามารถดำเนินคดีได้โดยรวบรวมหลักฐานโดยการจับภาพหน้าจอ" สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร33 ชั้น6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 02-2051125 โทรสาร 02-2052687

กระทู้ 
หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2553 ท่านสามารถอ่านกระทู้เก่าได้ที่ หมวดกระทู้ทั่วไป
ผู้ตั้งกระทู้ : ดวงตา   วันที่ตั้งกระทู้ : 1 พฤศจิกายน 2560  IP 159.192.224.xxx
0 1-11-2560
13:45:42
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : อลิษา  วันที่ตั้งกระทู้ : 12 กันยายน 2560  IP 171.101.23.xxx
1 12-09-2560
14:15:20
3-10-2560
14:14:37
 
ผู้ตั้งกระทู้ : อนัญญา มานิตย์  วันที่ตั้งกระทู้ : 8 กันยายน 2560  IP 49.231.187.xxx
1 8-09-2560
20:17:51
3-10-2560
13:58:41
 
ผู้ตั้งกระทู้ : ณิชวรรณ  วันที่ตั้งกระทู้ : 16 กรกฎาคม 2560  IP 171.7.248.xxx
1 16-07-2560
15:30:49
24-07-2560
09:37:54
 
ผู้ตั้งกระทู้ : Manny  วันที่ตั้งกระทู้ : 2 มิถุนายน 2560  IP 124.122.209.xxx
1 2-06-2560
21:27:45
20-06-2560
09:33:32
 
ผู้ตั้งกระทู้ : thinnakorn  วันที่ตั้งกระทู้ : 25 พฤษภาคม 2560  IP 124.122.55.xxx
1 25-05-2560
17:11:16
1-06-2560
13:56:47
 
ผู้ตั้งกระทู้ : นัฐพงศ์  วันที่ตั้งกระทู้ : 23 พฤษภาคม 2560  IP 114.109.15.xxx
1 23-05-2560
22:36:32
1-06-2560
13:35:00
 
ผู้ตั้งกระทู้ : สุริสา   วันที่ตั้งกระทู้ : 29 มีนาคม 2560  IP 1.46.98.xxx
2 29-03-2560
16:51:53
1-06-2560
13:45:05
 
ผู้ตั้งกระทู้ : สายใหม  วันที่ตั้งกระทู้ : 23 มีนาคม 2560  IP 223.24.29.xxx
0 23-03-2560
19:23:26
ไม่มีคำตอบ  
ผู้ตั้งกระทู้ : ภาวิณี  วันที่ตั้งกระทู้ : 23 มีนาคม 2560  IP 119.76.103.xxx
1 23-03-2560
00:49:05
1-06-2560
13:42:28
 
ตั้งกระทู้ ตกลง
ไปยังหน้า
ถัดไป ก่อนหน้า
หน้าที่ 1 จาก 67 หน้า