หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ข่าวประชาสำพันธ์
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนตารางการอบรมวิชา NL602 และ NL605

เรียน วิทยากรและนักศึกษาทุกท่าน

หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย 

ขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนตารางการอบรมวิชา NL602  และ NL605 

จากเดิมเปิดอบรมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  

เลื่อนการเปิดอบรมเป็น วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 รายละเอียด 

วันที่ : 24-01-2561