หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ข่าวประชาสำพันธ์
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนตารางการอบรมวิชา NL602 และ NL605

เรียน วิทยากรและนักศึกษาทุกท่าน

หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย 

ขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนตารางการอบรมวิชา NL602  และ NL605 

จากเดิมเปิดอบรมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  

เลื่อนการเปิดอบรมเป็น วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 รายละเอียด 

วันที่ : 24-01-2561