หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ข่าวประชาสำพันธ์
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ที.ไอ.ไอ. ลุยตลาดบ้านพี่เมืองน้องจัดอบรมขยายความรู้ประกันวินาศภัย และป...


วันที่ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. ทางสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประกันภัย
ได้จัดอบรมหลักสูตรประกันวินาศภัยขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานของ บริษัท สากล ประกันภัย
ณ เมืองปักเซ สปป. ลาว

โดยมีเป้าหมายให้ พนักงานของบริษัทมีความรู้และเข้าใจความหมาย ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์
เพื่อนำไปเสนอขายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
โดยในปี 2018 ทางสถาบันมีเป้าหมายจะขยายการจัดอบรมในด้านประกันชีวิตแบบเต็มรูปแบบด้วยวันที่ : 30-10-2560