หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ข่าวประชาสำพันธ์
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ที.ไอ.ไอ. ลุยตลาดบ้านพี่เมืองน้องจัดอบรมขยายความรู้ประกันวินาศภัย และป...


วันที่ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. ทางสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประกันภัย
ได้จัดอบรมหลักสูตรประกันวินาศภัยขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานของ บริษัท สากล ประกันภัย
ณ เมืองปักเซ สปป. ลาว

โดยมีเป้าหมายให้ พนักงานของบริษัทมีความรู้และเข้าใจความหมาย ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์
เพื่อนำไปเสนอขายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
โดยในปี 2018 ทางสถาบันมีเป้าหมายจะขยายการจัดอบรมในด้านประกันชีวิตแบบเต็มรูปแบบด้วยวันที่ : 30-10-2560