หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทน/นายหน้าฯ ชีวิต,วินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

 

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

มีอายุใบอนุญาต 5 ปี

 การรับสมัคร
 
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
2. สมัครทางโทรสาร (Fax) 02-671-7443 (พร้อมทั้งโทรยืนยันการสมัคร)
  ติดต่อ 02-671-7440-1 ต่อ 529 คุณณภษร (คุณเอ๋)หรือ 081-826-4934
3. สมัครทางอีเมล์ trainingbrokeragent@tiins.com

 

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร(ดาวน์โหลด)
2. ตารางอบรม ต่อ4 (ตารางเป็นแต่ละเดือนค่ะ) มค. กพ. มีค. เมษ. พค. กค. กย. พย.
3. สำเนาบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย (ถ่ายหน้า-หลัง)
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. ใบโอนเงิน

หมายเหตุ หากมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมหลักสูตรข้างต้นภายในองค์กรของท่าน
โปรดติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ 02-671-7440-1 ต่อ 529 คุณณภษร (คุณเอ๋) หรือ 081-826-4934ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด 11.ตารางอบรม ต่อ4 (พฤศจิกายน)
  2. ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรม
  3. ดาวน์โหลด 09.ตารางอบรม ต่อ4 (กันยายน)
  4. ดาวน์โหลด Q & A ถาม-ตอบ นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 4