หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
(ตัวแทนประกันชีวิต) ขอรับ-ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3

หลัก สูตรเพื่อขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

• หลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (LA 0)
• หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 1)
• หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LA 2)
• หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LA 3)

การรับสมัคร 

1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
2. สมัครทางโทรสาร (Fax) โทรสาร. 02-671-7427 (พร้อมทั้งโทรยืนยันการสมัคร) ฝ่ายประกันชีวิต
3. อีเมล์ trainingbrokeragent@tiins.com


เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรตัวแทนประกันชีวิต (ถ่ายหน้า-หลัง)
3. สำเนาบัตรประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายประกันชีวิต 

    
โทรศัพท์ 02-671-7440-1 , 02-249-8584-9 ต่อ   507 คุณพรพรรณ
    โทรสาร. 02-671-7427


หมายเหตุ

ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมหลักสูตรข้างต้นภายในองค์กรของท่าน โปรดติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ใบสมัครและตารางหลักสูตรขอต่ออายุเป็นตัวแทนประกันชีวิต LA0 1,2,3 ปี 2558