หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนกรกฏาคม 2561


 

(2 วัน)

อบรม การบริหารความเสี่ยง และโปรแกรมการควบคุมความเสียหาย ในธุรกิจประกันภัย
(Risk Management/ Loss Control Program for Insurance)

วิทยากร อาจารย์ วีรพล ตันปิชาติ 
 

จัดอบรมวันที่  16-17 กรกฏาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม การพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันภัยทรัพย์สิน
(Property Claims Management)

วิทยากร อาจารย์ สมพงษ์ วีระคณานนท์ 
 

จัดอบรมวันที่  18-19 กรกฏาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
(Public & Product Liability Insurance)

วิทยากร อาจารย์ วิวัฒน์ชัย อมรกุล
 

จัดอบรมวันที่  24-25 กรกฏาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

 เอกสารประชาสัมพันธ์ 


  
 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  31 กรกฏาคม 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PR Doc การพิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน (Proporty Claims Management)
  2. ดาวน์โหลด PR Doc หลักสูตรพิเศษ การบริหารความเสี่ยง และโปรแกรมการควบคุมความเสียหายในธุรกิจประกันภัย (2)
  3. ดาวน์โหลด PR Docเรียนรู้จากกรณีศึกษา