หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนมิถุนายน 2561

 

(2 วัน)

อบรม ความรู้เบื้องต้นการประกันวินาศภัย
(Principle of Non-Life Insurance)

วิทยากร อาจารย์ ทัตเทพ สุจิตจร 
 

จัดอบรมวันที่  13-14 มิถุนายน 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(1 วัน)

อบรม กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย พร้อมกฎหมายสำคัญอัพเดทล่าสุด
(พร้อมกฎหมายสำคัญอัพเดทล่าสุด)

วิทยากร อาจารย์ อรัญ ศรีว่องไทย 
 

จัดอบรมวันที่  19 มิถุนายน 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 4,200 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
(Contractors’ All Risks – CAR)

วิทยากร อาจารย์ ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล 
 

จัดอบรมวันที่  20-21 มิถุนายน 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม General Insurance Fraud and Investigation Workshop
(General Insurance Fraud and Investigation Workshop)

วิทยากร MR.THINESH SUBRAMANIAM / สถาบันประกันภัยแห่งมาเลเซีย (MII)
 

จัดอบรมวันที่  28-29 มิถุนายน 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 17,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 18,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

TH เอกสารประชาสัมพันธ์


EN เอกสารประชาสัมพันธ์

  
 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  26 มิถุนายน 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนมิถุนายน 2561

ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด General Insurance Fraud and Investigation Workshop
  2. ดาวน์โหลด PR Doc หลักสูตร กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
  3. ดาวน์โหลด PR Doc หลักสูตร การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (CAR)
  4. ดาวน์โหลด PR- การฉ้อฉล (อังกฤษ)
  5. ดาวน์โหลด PR-การฉ้อฉล (ไทย)
  6. ดาวน์โหลด PR Doc หลักการประกันวินาศภัย (Principle of Non-Life Insurance)