หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนพฤษภาคม 2561

 

(2 วัน)

อบรม เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษการประกันภัยวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ
(Engineering Special Clauses)

วิทยากร อาจารย์ วิวัฒน์ชัย อมรกุล 
 

จัดอบรมวันที่  9-10 พฤษภาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม Coaching & The Facilitator Skills 4.0
(Coaching & The Facilitator Skills 4.0)

วิทยากร อาจารย์ ดนัย ถาวร 
 

จัดอบรมวันที่  15-16 พฤษภาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม ความรู้เบื้องต้นการประกันวินาศภัย
(Principle of Non-Life Insurance)

วิทยากร อาจารย์ ทัตเทพ สุจิตจร 
 

จัดอบรมวันที่  24-25 พฤษภาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  
 

(1 วัน ครึ่ง)

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ 
 

จัดอบรมวันที่  30-31 พฤษภาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  30 พฤษภาคม 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด Business Interruption
  2. ดาวน์โหลด Principle of Non-Life Insurance
  3. ดาวน์โหลด Engineering Special Clauses
  4. ดาวน์โหลด Coaching & Facilitator Skills 4.0
  5. ดาวน์โหลด ใบสมัครติวสอบนายหน้าฯปี61