หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนเมษายน 2561

 

 

(2 วัน)

อบรม  การประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน
(Fundamental of Reinsurance)

วิทยากร อาจารย์ ดวงดาว วิจักขณ์จารุ 
 

จัดอบรมวันที่  18-19 เมษายน 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

General Insurance Fraud and Investigation Workshop
(การฉ้อฉล )

วิทยากร THINESH SUBRAMANIAM,BBA, MBA(Insurance)  
 

จัดอบรมวันที่  25-26 เมษายน 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 17,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 18,500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวม VAT แต่รวมอาหาร เอกสารอบรม และใบประกาศนียบัตรจาก MII แล้ว)
พิเศษ สมัคร 2 ท่าน/บริษัท รับส่วนลดพิเศษ 5% สมัคร 3 ท่าน/บริษัท รับส่วนลดพิเศษ 7.5% รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่านเท่านั้น


เอกสารประชาสัมพันธ์

 เอกสารประชาสัมพันธ์ (ไทย)

  

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  24 เมษายน 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด การฉ้อฉล
  2. ดาวน์โหลด fraud
  3. ดาวน์โหลด การประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน