หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนมีนาคม 2561

 

(2 วัน)

อบรม การประกันภัยสุขภาพแบบครบวงจรพร้อมกรณีศึกษา
(Health Insurance)

วิทยากร อาจารย์ ภัชราวดี สุขุมะ 
 

จัดอบรมวันที่  14-15 มีนาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 (2 วัน)

อบรม การประกันภัยความรับผิดของผู้รับขนส่ง
(Carrier Liability Insurance)

วิทยากร อาจารย์ จำนงค์ หนูภักดี 
 

จัดอบรมวันที่  20-21 มีนาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 (2 วัน)

อบรม การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
[Accidental Damage (Property) Insurance]

วิทยากร อาจารย์ อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์ 
 

จัดอบรมวันที่  21-22 มีนาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม การพัฒนาทักษะการบริหารเชิงจิตวิทยาในธุรกิจประกันภัย
()

วิทยากร ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ 
 

จัดอบรมวันที่  28 มีนาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 4,200 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  27 มีนาคม 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด การประกันภัยสุขภาพแบบครบวงจร
  2. ดาวน์โหลด พัฒนาทักษะการบริหารเชิงจิตวิทยาในธุรกิจประกันภัย
  3. ดาวน์โหลด Carrier Liability Insurance
  4. ดาวน์โหลด การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน