หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

(2 วัน)

อบรม สร้างทักษะการเป็นวิทยากร ยุค 4.0
(The Facilitator Skills 4.0)

อาจารย์ดนัย ถาวร 
 

จัดอบรมวันที่  14-15 กุมภาพันธ์ 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 (2 วัน)

อบรม การประกันภัยการขนส่งและการเดินเรือทางทะเล
(Marine Cargo Insurance)

วิทยากร อาจารย์ วิเทพ จิระจงเจริญ 
 

จัดอบรมวันที่  21-22 กุมภาพันธ์ 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 (2 วัน)

อบรม การประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน
(Basic of Reinsurance)

วิทยากร อาจารย์ ดวงดาว วิจักขณ์จารุ 
 

จัดอบรมวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PR Doc การประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ปี 2561
  2. ดาวน์โหลด PR Doc หลักสูตรพิเศษ Facilitator Skills 4.0
  3. ดาวน์โหลด PR Doc หลักสูตรพิเศษ Marine Cargo Insurance
  4. ดาวน์โหลด หลักการประกันภัยเบื้องต้น
  5. ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรNLA2561