หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนพฤศจิกายน 2560

 

(วันครึ่ง)!!!  

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Businesss Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ 
 

จัดอบรมวันที่  21-22 พฤศจิกายน 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

 

 

 
อบรม การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา 
Contractor’s All Risk – CAR)

วิทยากร อาจารย์ ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล 


จัดอบรมวันที่  27-28 พฤศจิกายน 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 9,500 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 10,000 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รวม VAT แล้ว)

เอกสารประชาสัมพันธ์
 

 

 

 
  

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PR Doc การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) 2017
  2. ดาวน์โหลด PR Doc หลักสูตร การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (CAR)