หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนตุลาคม 2560

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน!  

PROFESSIONAL INDEMNITY & DIRECTOR’S LIABILITY INSURANCE

วิทยากร GERARD ROY SHARMA
LLB (Hons)(London), CLP 
 

จัดอบรมวันที่  4-5 ตุลาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 20,500 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 21,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์
  2. ดาวน์โหลด ใบสมัคร