หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนกันยายน 2560

 

ฉบับสมบูรณ์ : สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!!  

อบรม เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษประกันภัยทรัพย์สิน อย่างมืออาชีพ
(Property Special Clauses)

วิทยากร อาจารย์วิวัฒน์ชัย อมรกุล 
 

จัดอบรมวันที่  18-19 กันยายน 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,500 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 7,000 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 
 

 

ห้ามพลาด!!!
 
อบรม เจาะประเด็นข้อกฎหมาย และข้อพิพาทการประกันภัยรถยนต์ 
พร้อมกฎหมายป.ป.ง. ที่น่าสนใจ 

วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย
 

จัดอบรมวันที่  25-26 กันยายน 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 
อบรม จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานในธุรกิจประกันภัย 

วิทยากร ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ 


จัดอบรมวันที่  26 กันยายน 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 4,500 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 5,000 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  28 กันยายน 2560 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รวม VAT แล้ว)

เอกสารประชาสัมพันธ์
 

 

 

 
  

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
  2. ดาวน์โหลด Property Special Clauses
  3. ดาวน์โหลด เจาะประเด็นข้อกฎหมายและข้อพิพาท