หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนสิงหาคม 2560

 

 

อบรม การประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์ 

วิทยากร อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ 

จัดอบรมวันที่  9-10 สิงหาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 
 

 

อบรม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

วิทยากร อาจารย์ งามตา เขมะจิโต 

จัดอบรมวันที่  28-29  สิงหาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 
อบรม การบริหารความเสี่ยง และโปรแกรมการควบคุมความเสียหาย ในธุรกิจประกันภัย 

วิทยากร วีรพล ตันปิชาติ 

จัดอบรมวันที่  30-31 สิงหาคม 2560 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 

จัดอบรมวันที่  31 สิงหาคม 2560 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รวม VAT ล้ว)

เอกสารประชาสัมพันธ์
 

 

 

 
  

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด PRการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  2. ดาวน์โหลด การบริหารความเสี่ยง และโปรแกรมการควบคุม