หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนมิถุนายน 2560

 

 

WORKSHOP ON CYBER THREAT AND INSURANCE


วิทยากร อ.รุจิระ บุนนาค Mr.Rujira Bunnag และ Mr.GERARD ROY SHARMA


จัดอบรม:ขออภัยอย่างสูง ขอเลื่อนวันอบรมออกไปก่อนโปรดติดตามรอข่าวดี... นะครับ

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 20,500 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 21,500 บาทประวัติวิทยากร

 เอกสารประชาสัมพันธ์   

 

 อบรม:การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา  (Contractors’ All  Risks – CAR)

วิทยากร อาจารย์ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล 

จัดอบรมวันที่  21-22 มิถุนายน 2560 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

การจัดการสินไหมรถยนต์แบบวิน-วิน 

วิทยากร อาจารย์ณรงค์ สุภานุรัตน์ 

จัดอบรมวันที่  28-29 มิถุนายน 2560 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 

จัดอบรมวันที่  29 มิถุนายน 2560 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รวม VAT แล้ว)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 
 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด ประวัติวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน
  2. ดาวน์โหลด PRWORKSHOP ON CYBER THREAT AND INSURANCE
  3. ดาวน์โหลด Contractors’ All Risks – CAR
  4. ดาวน์โหลด การจัดการสินไหมรถยนต์แบบวิน-วิน