หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนมีนาคม 2560

 

ข้อแตกต่างระหว่างเงื่อนไขการประกันภัย Institute Cargo Clauses ปี 1982 และ 2009

วิทยากร อาจารย์ นพดล มีสุขเสมอ

จัดอบรมวันที่  7-8  มีนาคม 2560 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าสมัครอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 


หลักสูตร เจาะประเด็นข้อกฎหมาย และข้อพิพาทการประกันภัยรถยนต์

วิทยากร อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย 

จัดอบรมวันที่  21-22 มี.ค. 59 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 


หลักสูตร เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างานและการเป็นโค้ช / พี่เลี้ยงสำหรับนักประกันภัย


วิทยากร ดร.วชิระ ชนะบุตร 

จัดอบรมวันที่  23-24 มี.ค. 60 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 


หลักสูตร การประกันภัยต่อขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1/2560


วิทยากร อาจารย์ดวงดาว วิจักขณ์จารุ 

จัดอบรมวันที่  27-28 มี.ค. 60 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
ค่าลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์

 


หลักสูตร ความรู้จำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัยสำหรับผู้ซื้อประกันภัย

(Essential Insurance Knowledge for Insurance Buyers)

วิทยากร อาจารย์นิธิพร ไตรทิพเทวินทร์ 

จัดอบรมวันที่  28-29 มี.ค. 60 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน
บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
ค่าลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์
 

 


หลักสูตร เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด พิชิตงานตัวแทนประกันภัย

วิทยากร ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ 

จัดอบรมวันที่  29-30 มี.ค. 60 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 9,000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 9,500 บาท

เอกสารประชาสัมพันธ์การบริหารตัวแทน ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ในการบริหารธุรกิจช่องทางตัวแทนหรือไม่

....ผลผลิตเบี้ยประกันเราไม่ถึงเป้าหมาย เพราะเบี้ยเราแพงกว่าคู่แข่ง....

....ตอนนี้เราสู้คู่แข่งไม่ได้เพราะ เค้าให้คอมฯ สูงกว่า....

....ประมาณการผลผลิตเบี้ยประกันผิดพลาดจากเป้าหมาย เพราะตัวแทนย้ายงานไปส่งที่อื่น....

....เรามีปัญหาเรื่องสินไหม ทำให้ตัวแทนไม่อยากทำงานร่วมกับเรา....

และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่นำมาอธิบายสถานการณ์ในการแข่งขัน


แต่....เหตุผลเหล่านั้นช่วยให้ท่านสามารถหาต้นเหตุของปัญหาได้จริงหรือไม่ 

เพราะอะไร...เราจึงไม่สามารถแก้ปัญหาวังวนเหล่านี้ พร้อมกับสร้างกระบวนการวิธีตรวจจับการทำงาน เพื่อ

พัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าได้


คำตอบ.....เราโดยมากแล้วเราจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ำ คือการเพิ่มผลผลิตเบี้ยประกันภัย แต่เราไม่

สามารถควบคุมผลผลิตเบี้ยประกันได้ เราจำเป็นต้องกลับไปบริหารการทำงานที่ ต้นน้ำ และกลางน้ำ นั้นคือ การบริหาร

....กิจกรรมกับตัวแทน

....การวางแผนการทำงานร่วมกับตัวแทน

....การวิเคราะห์ตัวแทน

....การเปลี่ยนวิธีการบริหารตัวแทนจากการใช้เพียงศิลปะความสัมพันธ์ มาเป็น การผนวกศิลปะ และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถค้นหาคำตอบซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาในการบริหารงานตัวแทน สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

 


วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ

หลักสูตร อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

 

จัดอบรมวันที่  30 มี.ค. 60

สถานที่จัด ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (รวม VAT แล้ว)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด เจาะประเด็นข้อกฎหมาย และข้อพิพาทการประกันภัยรถยนต์
  2. ดาวน์โหลด พัฒนาทักษะหัวหน้างาน การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงฯ
  3. ดาวน์โหลด การประกันภัยต่อขั้นพื้นฐาน
  4. ดาวน์โหลด Essential Insurance Knowledge
  5. ดาวน์โหลด เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด พิชิตงานตัวแทนประกันภัย
  6. ดาวน์โหลด Institute Cargo Clauses