หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนกุมภาพันธ์ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน 
(Property Claims Management Workshop)

วิทยากร อาจารย์ สมพงษ์ วีระคณานนท์

จัดอบรมวันที่  21-22  กุมภาพันธ์  2560 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าสมัครอบรม 
ดาวน์โหลดเอกสาร

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 

ข้อแตกต่างระหว่างเงื่อนไขการประกันภัย Institute Cargo Clauses ปี 1982 และ 2009

วิทยากร อาจารย์ นพดล มีสุขเสมอ

จัดอบรมวันที่  7-8  มีนาคม 2560 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าสมัครอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 

ความรู้จำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัยสำหรับผู้ซื้อประกันภัย
(Essential Insurance Knowledge for Insurance Buyers)

วิทยากร อาจารย์นิธิพร ไตรทิพเทวินทร์

จัดอบรมวันที่ 27-28  กุมภาพันธ์  2560 

สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าสมัครอบรม 
ดาวน์โหลดเอกสาร

บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท
บุคคลธรรมดา 6,500 บาท

 

 

 

 อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันฯ 

จัดอบรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
ใบสมัครหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันชีวิต
ห้องภูพระบาท
สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าสมัครอบรม ดาวน์โหลด
เอกสาร
2,000 บาท (รวม VAT แล้ว) 


 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร


ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด การจัดการสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน
  2. ดาวน์โหลด อาจารย์นิธิพร ไตรทิพเทวินทร์
  3. ดาวน์โหลด ข้อแตกต่างระหว่างเงื่อนไขการประกันภัย Institute Cargo Clauses ปี 1982 และ 2009
  4. ดาวน์โหลด ความรู้จำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัยสำหรับผู้ซื้อประกันภัย