หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ANZIIF THAI หลักสูตรการประกันวินาศภัย {เรียนภาษาไทย}Hello to the new study period!

2018 schedule of ANZIIF course is now launched!

 For more info, please contact K.Thanyapat at thanyapat@tiins.com

T. 02-249-8585 #511

 Thank you and see you!
ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด รายละเอียด
  2. ดาวน์โหลด ประโยชน์+ค่าสมัคร
  3. ดาวน์โหลด ทำไมต้องANZIIFโดย TII
  4. ดาวน์โหลด ใบสมัคร ANZIIF THAI
  5. ดาวน์โหลด PR ANZIIF THAI
  6. ดาวน์โหลด ตารางเรียน+สถานที่อบรม